PODKŁADANIE PSÓW DZIKARZY sezon2017/2018

Oferujemy profesjonalną  obsługę polowań zbiorowych krajowych, oraz  dwizowych. Pracujemy głównie z naszą rodzimą rasą Gończy Polski, lecz posiadamy również Łajki Zachodnio-syberyjskie. Ilośc psów do pracy w miocie do uzgodnienia. Dysponujemy złają 15 psów, więc obsługa kilkudniowych polowań nie stanowi dla Nas problemu. Zachęcamy do współpracy Koła,OHZ i Biura Polowań. Więcej informacji udzięlę tel.     502 040 107   Darz Bór!


03.09.2016r.  Konkurs pracy psów dzikarzy Żohatyń 2016

Z wielką radością informuję, iż na pierwszym konkursie pracy psów w Żohatyniu MAUZER Piwniczański Jazgot FCI  zdobył 138 punktów i zajął II lokatę na 14 psów. Tym samym uzyskał dyplom pierwszego stopnia. Serdeczne gratulacje !

Darz Bór !


09.05.2015r. II Regionalny Konkurs Pracy Psów Dzikarzy

JUKA Piwniczański Jazgot FCI zzdobyła 154 pkt. na 160. 1 miejsce, wniosek na Championa Pracy  (CPC),  oraz dyplom pierwszego stopnia. Oby tak dalej .

Darz Bór !

 


 

30.11.2014r.  JUHAS Piwniczański Jazgot FCI uzyskał tytuł : Championa Polski

XXX Zimowa Wystawa Psów Rasowych  Nowy Dwór Mazowiecki- zakończenie Championatu Polski.  JUHAS to spiec mocnej budowy, stabilny psychiczne, czynnie wykorzystywanie podczas polowań zbiorowych, oraz pracy na postrzałkach. Sprawdzony REPRODUKTOR

Darz Bór !08.11.2014r.   NAGAR Piwniczański Jazgot FCI uzyskał tytuł : Młodzieżowego Championa Polski

VIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych CACIB w Kiecach dla NAGARA Piwniczanski Jazgot FCI (w domu NICPOŃ) była zakończona wygrana w klasie młodzieży, uzyskanie tytulu Najladniejszego Juniora w Rasie,  oraz ukończeniem Młodzieżowego Championatu Polski  NICPON to pies o pieknej budowie, lekki w ruchu, stabilnej psychice z uprawnieniami REPRODUKTORA. W najbliższym czasie pojawi sie jego folder w zakładce Nasze Psy.

Darz Bor !04.10.2014r.  Ml.Ch.Pl. KAPSEL Piwniczanski Jazgot FCI uzyskal tytul : Championa Polski

Na XXXIV Krajowej wystawie Psow Rasowych w Rybniku MlCh.PL. KAPSEL Piwniczanski Jazgot FCI wygran w swojej klasie, a tym samym uzuskal tytulCHAMPIONA POLSKI - GRATULACJE ! Poza doskonalymi cechami eksterierowymi KAPSEL to doskonaly dzikarz, potwierdza to uzyskanie  dyplomu I stopnia  Psa Dzikarza. z Uprawnieniami REPRODUKTORA

Darz B�r !14-06.2014r.  M?.Ch.Pl. KOWAL Piwniczanski Jazgot FCI uzyskal tytul : Championa Polski

Z  duma dziele sie z Panstwem informacja iz Mlodziezowy Champion Polski KOWAL Piwniczanski Jazgot FCI, na Miedzynarodowej Wystawie Psow Rasowych CACIB w Krakowie zdobyl 1 miejsce w klasie posredniej i wniosek CWC, tym  samym uzyskal tytul Championa Polski -serdeczne gratulacje KOWAL Piwnicza?ski Jazgot poza doskonalymi cechami eksterierowymi, przejawia ogromna pasje i cietosc do grubego zwierza (co mialem okazje zaobserwowac na zagrodzie w Kolbuszowej)  Z uprawnieniami REPRODUKTORA

Gratulacje i oby tak dalej  !

Darz Bor !31.05.2014 r. Regionalny Konkurs Dzikarzy w Kolbuszowej

KAPSEL Piwnicza?ski Jazgot FCI zdoby? 142pkt, �uzyska? dyplom I stopnia, oraz zaj?? 2 miejsce na 16 ps�w. � �Na tym samym konkursie LIRA Piwnicza?ski Jazgot FCI uzyska?a na Pr�bach pracy 100pkt/100pkt I miejsce, s?dziowie zach?cili do wzi?cia udzia?u w konkursie w kt�rym to �uzyska?a 6 t? lokat? i otrzyma?a dyplom �I stopnia. GRATULUJ? ! oraz ?ycz? dalszych sukces�w.

Darz B�r !

 


18.05.2014 r.  Przyszly na swiat szczeniaki po wybitnych rodzicach

Z wielk? rado?ci? informuj? o przyj?ciu na ?wiat szczeniak�w w naszej �hodowli. Czarne podpalane, oraz czekoladowe, pieski i suczki po wybitnie eksterierowo suczce, o doskona?ej psychice, �jak r�wnie? doskonale u?ytkowej, pracuj?cej w miocie, oczekiwaczu zgas?ej zwierzyny �ETNIE Park Welski oraz psie �wywodz?cym si? z mojej hodowli JUHAS Piwnicza?ski Jazgot FCI, o doskona?ej psychice, mocnym charakterze, dzikarzu.

M?.Ch.Pl. Ch.Pl. BOG, II BIS, III Bis ETNA Park Welski � & �JUHAS Piwnicza?ski Jazgot FCI

Szczeniaki b?d? do odbioru z pocz?tkiem lipca, wi?cej w zak?adce �:

/Nasze mioty / miot "O" 2014I Regionalnym Konkurs Dzikarzy w Woli Moladyckiej 17.05.2014 r.

JUKA Piwniczanski Jazgot FCI uzyskała dyplom I stopnia (134/140p) uzyskujac 3 lokatę na 14 psów.

 


 

Oferta sprzedazy ROLOWANYCH NOSZY do transportu tuszy zwierzyny

Do?wiadczenie firmy �SZULC� SPRZ?T RATOWNICZY I SZKOLENIA w zakresie produkcji noszy ratowniczych we wsp�?pracy z my?liwymi pozwoli?o na stworzenie ergonomicznych noszy pozwalaj?cych na transport upolowanej tuszy zwierzyny.

�

Jest to innowacyjne rozwi?zanie (wykorzystuj?ce bardzo ma?e tarcie pomi?dzy pod?o?em a noszami), kt�re pozwoli my?liwym zaoszcz?dzi? si?y podczas transportu upolowanej zwierzyny do samochodu. Nosze wykonane s? z niezwykle trwa?ego tworzywa sztucznego, odpornego na ?cieranie oraz niskie temperatury. Zwini?te nosze (dzi?ki swojej nietypowej konstrukcji i niskiej wadze) s? ?atwe w transporcie. Dzi?ki swoim parametrom pozwalaj? jednej osobie na zapakowanie tuszy i jej transport. Materia? z kt�rego zosta?y wykonane pozwala na zmian? kszta?tu, z p?askiego przez p�?cylindryczny do cylindrycznego, przez co z ?atwo?ci? daj? si? dopasowa? do upolowanej tuszy. Mo?na je stosowa? przez ca?y rok - zar�wno na ?niegu, ?ci�?ce, ga??ziach, terenie podmok?ym jak i ci?gn?c po r�?nego rodzaju nawierzch�niach takich jak kamienie, drogi szutrowe, nawet asfalt. Tusza zabezpieczona w noszach nie jest nara?ona na zabrudzenia, zab?ocenia, uszkodzenia, miejscowe wytarcia sier?ci wynikaj?ce z tradycyjnego holowania. Testy przebieg?y pomy?lnie, serdecznie polecam.

Poni?ej link do galerii Rolowanych Noszy �:


https://plus.google.com/photos/113947522512910815826/albums/5984318995511209649

�

Wi?cej informacji udziel? telefonicznie, zapraszam do zakupu �!!!

Firma Handlowo-Us?ugowa� �JAZGOT� Marek ?ciurka

Posada Ja?mierska 5a, 38-530 Zarszyn,� email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel : 502 040�107


19.08.2013
KAPSEL Piwnicza?ski Jazgot uzyska? tytu? :

M?odzie?owego Championa Polski

Z wielk? dum? mog? podzieli? si? informacja, i? KAPSEL Piwnicza?ski Jazgot uzyska? tytu? M?odzie?owego Championa Polski ;) Jest to pi?kny pies, przed kt�rym droga do sukces�w wystawowych dopiero si? zaczyna. �Ju? w klasie m?odzie?y uzyskuje tytu?y Naj?adniejszego Juniora w Rasie, BOG, BIS - gratuluj? Aldonie i ?ukaszowi (w?a?ciciele Kapsla)
za zaanga?owanie i d??enie do celu, czekamy na kolejne sukcesy !

�


�

29.07.2013r.
Kolejny miot w hodowli.

Z wielk? rado?ci? informuj? o przyj?ciu na ?wiat szczeniak�w w naszej �hodowli. Wszystkie s? czarne podpalane, pieski i suczki po wybitnie u?ytkowej suczce, o doskona?ej psychice, �jak r�wnie? doskona?ym u?ytkowo i eksterierowo psie wywodz?cym si? ze sprawdzonej u?ytkowo linii �ps�w

HERA n.n. � & �Ch.Pl. KT I, KD III �TROP Od Gajowego Maruchy

Szczeniaki b?d? do odbioru w po?owie wrze?nia, galeria miotu ju? niebawem �w zak?adce :

/Nasze mioty / miot "N" 2013

�


�

27.07.2013r.
Przysz?y na ?wiat szczeniaki w naszej hodowli.

Pragn? poinformowa? i? dnia 27.07.2013r przysz?y na ?wiat szczeni?ta w naszej hodowli. Czarne podpalane, pieski i suczki, �po�doskona?ych�u?ytkowo, jak r�wnie? eksterierowo, z bardzo dobr? psychik? rodzicach;

�

JUKA Piwnicza?ski Jazgot � & � Ch.Pl., KD I, KT III �TROP Od Gajowego Maruchy

�

Szczeniaki b?d? do odbioru w po?owie wrze?nia, galeria miotu ju? niebawem �w zak?adce :

�

/Nasze mioty / miot "M" 2013